Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


WSZP¤¤
Psychologia Społeczna

DLACZEGO PsSp

Co powoduje, że ludzie poddają się ferworowi tłumu?

Dlaczego czasami, a może nawet częściej niż byśmy chcieli, w tłumie robimy rzeczy, na które nigdy nie odważylibyśmy się w pojedynkę? Na te i inne pytania odpowiada dziedzina nauki z pogranicza socjologii i psychologii- Psychologia Społeczna.

Psychologia Społeczna
, to nauka z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę i zachowanie jednostki. Jest niczym innym jak naukowym badaniem tego, jak ludzie wpływają na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi.

Wpływanie i  uleganie wpływom może mieć charakter nieświadomy, jak na przykład podczas naśladowania kogoś, jak i w pełni zamierzony, jak to się dzieje w  sytuacjach manipulacji społecznych stosowanych np. w reklamie i  kampaniach wyborczych. Dzięki wpływowi społecznemu, grupy społeczne są czymś więcej niż zbiorem jednostek. Poprzez jego oddziaływanie powstają normy grupowe, opinie publiczne, a pojedynczy ludzie potrafią wykroczyć poza interes własny i skierować swoją aktywność na realizację dobra danej społeczności. Wpływ społeczny jest zatem istotną siłą, stojącą u podłoża zjawisk społecznych które warunkują postęp cywilizacji. Psychologia społeczna, jak już wspomniano, wykorzystywana umiejętnie, potrafi wywierać skuteczny wpływ na społeczność, która kształtuje przyszłą rzeczywistość.

DLA KOGO

Bezwydziałowa struktura Uczelni, system punktów ECTS oraz interdyscyplinarny program studiów pozwalają uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych studentom z  różnych kierunków studiów – tak więc na specjalność Psychologia Społeczna mogą się zapisać studenci z dowolnego, prowadzonego przez Uczelnię kierunku studiów:

Ponadto, studia te są otwarte dla studentów wyżej wymienionych kierunków - z innych uczelni - pod warunkiem posiadania zaliczenia z  przedmiotów z minimum programowego tych kierunków lub uzupełnienia różnic programowych w czasie studiów.

CEL STUDIÓW

Celem studiów na specjalności Psychologia Społeczna jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu socjologii oraz psychologii ogólnej wykorzystywanej do pracy w zespole i organizacji, do kontaktów z  ludźmi i instytucjami. Studia na tej specjalności dają możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i ułatwiających życie poza-awodowe.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności Psychologia Społeczna będzie posiadał wiedzę i  umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i  specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin:

 • Socjologii,
 • Psychologii.

Dzięki temu nasz absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w  strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci posiadając niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie socjologii, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarządzania oraz prawa, są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:

 • socjolog,
 • specjalista ds. młodzieży,
 • doradca ds. wizerunku,
 • specjalista ds. komunikacji,
 • badacz struktury społeczeństwa,
 • doradca komunikacyjny,
 • specjalista badań marketingowych,
 • trener,
 • specjalista badań społecznych.

W takich jednostkach organizacyjnych jak:

 • instytucje – urzędy samorządowe centralne i lokalne;
 • rządowe, samorządowe i pozarządowe instytucje pomocy społecznej i humanitarnej;
 • sztaby kryzysowe każdego szczebla;
 • biura personalne dużych firm gospodarczych;
 • komórki informacyjne struktur samorządowych i administracji publicznej;
 • ośrodki interwencyjne domów medialnych;
 • ośrodki badań rynkowych i opinii publicznej.

POZYCJA KONKURENCYJNA

Absolwenci specjalności Psychologia Społeczna otrzymają unikalną, gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z dziedziny socjologii, psychologii oraz zarządzania.

Mają zdolność budowania kreatywnej i efektywnej organizacji: identyfikowania problemów związanych z kierowaniem organizacją, definiowania charakteru tych problemów oraz rozwiązywania konfliktów na linii człowiek- człowiek oraz człowiek- organizacja (kierownictwo).

Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów ćwiczenia i laboratoria oraz 26 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna na specjalności Psychologia Społeczna obejmuje grono wybitnych praktyków i teoretyków z dziedzin psychologii i  socjologii. Bardzo często są to ludzie, którzy uczestniczyli w  opracowywaniu i wdrażaniu prawa w tych dziedzinach.

PROGRAM STUDIÓW

SEMESTR I-IV

Program pierwszych czterech semestrach obejmuje głównie zagadnienia określone w standardzie nauczania na  wybranym przez studenta kierunku studiów. Dokładny opis programu studiów znajduje się na stronach danego kierunku:

SEMESTR V-VI

Ramowy program studiów dla specjalności Psychologia Społeczna to ok. 410 godzin obejmujących następujące zagadnienia:

 • wpływ sytuacji społecznych na procesy psychiczne i zachowanie się ludzi,
 • postawy prospołeczne, agresywne i usztywnione,
 • mechanizm oddziaływania reklamy,
 • podstawowe zasady skutecznej komunikacji,
 • komunikacja niewerbalna; skuteczna autoprezentacja,
 • problematyka atrakcyjności interpersonalnej,
 • ukryte teorie osobowości,
 • manipulacja,
 • problematyka przywództwa i kierownictwa grupowego,
 • style kierowania grupami i ocena ich efektywności,
 • interakcje w grupie: konflikt i współpraca,
 • metody rozwiązywania konfliktów,
 • negocjowanie jako sposób rozwiązywania problemów społecznych,
 • podstawowe zagadnienia psychologii zarządzania,
 • przewidywanie zachowań konsumenckich,
 • zasady doboru personelu,
 • skuteczne kierowanie organizacją,
 • rozwój człowieka z perspektywy psychologii społecznej,
 • socjalizacja, interakcja społeczna a wychowanie,
 • psychologia społeczna a problematyka zdrowia psychicznego,
 • stres i jego następstwa,
 • różnice wynikające z ról związanych z płcią.

Zgodnie z obowiązującym prawem, program studiów realizowany jest w  postaci wykładów i ćwiczeń. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i w formie nauczania na odległość - z wykorzystaniem internetu (tzw.: Distance Learning, e-Learning).

Zobacz:Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.