Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


WSZP¤¤
Socjologia

Standardy nauczania na kierunku SOCJOLOGIA

DLACZEGO SOCJOLOGIA ?

Socjologia to nauka badająca sposób funkcjonowania i zmiany w społeczeństwie.

Dlatego socjologia:

 • umożliwia etyczne powiązanie kariery własnej z działaniami prospołecznymi;
 • chroni przed osiąganiem sukcesu osobistego kosztem innych;
 • poszerza horyzonty myślenia i nie grozi „zaszufladkowaniem” do jednej- wąskiej dziedziny zawodowej;
 • umożliwia „migrację” do wielu różnych zawodów;
 • umożliwia całościowe, analityczno – syntetyczne podejście do spraw społeczno – gospodarczych.

DLACZEGO SOCJOLOGIA W WSZP ?

 • oryginalne połączenie socjologii z innymi dziedzinami wiedzy humanistycznej i społecznej,
 • prowadzenie działalności naukowo badawczej sponsorowanej i komercyjnej,
 • udział w procesie kształcenia wybitnych dydaktyków i naukowców łączących wiedzę teoretyczna z praktyką życia społeczno- gospodarczego,
 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

KIM JEST SOCJOLOG?

„Socjolog może zajmować się wieloma rzeczami. Jednakże przedmiotem jego najżywszego zainteresowania jest świat ludzi, ich instytucje, ich historia, ich namiętność. A ponieważ ciekawią go ludzie, nic, co oni czynią, nie może go całkiem nudzić".

P. L. Berger

Socjolog jest osobą, która:

 • zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień;
 • jest w stanie „zważyć i zmierzyć” każdy problem społeczny niezależnie od jego wagi i skali;
 • obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą;
 • potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej go społeczności;
 • aktywnie uczestniczy w procesach podejmowania decyzji;
 • umie ocenić własną pozycję na rynku pracy, zmiany tego rynku i jego potrzeby;
 • jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy;
 • jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy;
 • może podejmować się realizacji zadań pozornie z socjologią niezwiązanych: zarządzanie ludźmi, zarządzanie projektami, doradztwo zawodowe i personalne, trenerstwo i coaching, dziennikarstwo, PR, marketing itp.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ SOCJOLOG ?

 • Absolwent naszej Uczelni po studiach na kierunku socjologia:
 • jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach, gdzie wiedza o społeczeństwie i mechanizmach nim rządzących jest podstawą do wykonywania obowiązków zawodowych;
 • posiada umiejętność formułowania i weryfikowania twierdzeń o charakterze prognostycznym i socjotechnicznym;
 • posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2.


Dlatego, nasz absolwent może pracować:

 • w administracji rządowej, organach samorządowych, służbach państwowych, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i  społecznych oraz stowarzyszeniach;
 • w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem społecznym;
 • w instytucjach prowadzących dialog społeczny;
 • w instytucjach kulturotwórczych oraz opiniotwórczych


na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz twórczego jej stosowania w realizacji zadań istotnych dla organizacji, społeczności lokalnych czy regionalnych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna na kierunku SOCJOLOGIA obejmuje grono wybitnych praktyków i teoretyków z dziedzin socjologii, zarządzania, prawa, ekonomii, informatyki, nowych mediów. Bardzo często są to ludzie, którzy uczestniczyli w opracowywaniu i wdrażaniu prawa w tych dziedzinach.

PROGRAM STUDIÓW

I ROK - SEMESTR I-II
Studia na pierwszym roku mają charakter unitarny- tzn, że są wspólne dla obu kierunków studiów.

Z kierunku socjologii zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • podstawy socjologii
 • podstawy statystyki
 • wspólczesne społeczeństwo polskie (dynamika zmian)
 • psychologia społeczna
 • metody badań społecznych i rynkowych
 • filozofia i logika

Z  pozostałych kierunków (w tym i z zarzadzania) zajęcia obejmują podstawy:

 • zarzadzania
 • ekonomii
 • informatyki
 • przedsiębiorczości
 • prawa 

II ROK - SEMESTR III-IV

Studia na drugim roku roku mają charakter kierunkowy.

Z kierunku socjologii zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • antropologia kulturowa
 • systemy, struktury i procesy społeczne
 • dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
 • metody badań społecznych
 • procesy ludnościowe
 • etyczne problemy zawodu socjologa
 • współczesne teorie socjologiczne
 • przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Jednym za podstawowych przedmiotów, jest "Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, które po pierwsze jest zmodyfikowana wersją pisania pracy dyplomowej a po drugie, łaczy poznawaną wiedzę z praktyką.

Z  pozostałych kierunków zajęcia obejmują takie zagadnienia jak związane z oferowanymi specjalnościami:

 • zarzadzania kapitałem ludzkim
 • media i komunikacja społeczna


 III ROK - SEMESTR V-VI
Trzeci rok studiów, to studia specjalnościowe  na dwoch specjalnościach:


Fakultatywnie, w przypadku zebrania grupy minimum 20 osób, można wybrać jako specjalność - specjalnośc kierunkową tj."Socjologię stosowaną"

W ramach tej specjalności zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • socjologia przedsiębiorczości
 • socjologia postępu i kryzysu
 • socjologia polityki
 • społeczeństwo informacyjne
 • metody badań ewaluacyjnych
 • kapitał społeczny i kulturowy
 • społeczeństwo obywatelskie
 • gospodarka nieformalna i korupcja
 • antropologia i kultura organizacji

 

MASZ PYTANIE?

Odbiorca: rekrutacja@wszp.edu.pl
Twój adres e-mail:

Treść zapytania:

Ile jest 3+5 ?      
« powrót


Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.