Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


Studia „na próbę”

My się nie boimy !!!

Nie wiesz jaką uczelnię wybrać ? Studiuj „na próbę” w WSZP !

  • Nie wiesz czy warto studiować w  Wyższej Szkole Zarządzania Personelem?
    Nie masz przekonania co do wysokiej jakości studiów w naszej uczelni?
  • Zapraszamy do „studiowania na próbę” w charakterze tzw. „WOLNEGO SŁUCHACZA”
  • Odbywanie studiów w charakterze wolnego słuchacza jest NIEODPŁATNE !!
  • Studia w charakterze „WOLNEGO SŁUCHACZA” trwają 1 SEMESTR.
  • Oferta studiów w charakterze „WOLNEGO SŁUCHACZA” dotyczy studiów licencjackich (zaoczne i e-learningowe) oraz magisterskich (zaoczne).

Jak wygląda procedura uzyskania statusu „WOLNEGO SŁUCHACZA” ?

  • Decyzje o tym, czy chcesz rozpocząć studia w charakterze WOLNEGO SŁUCHACZA podejmujesz w trakcie procesu rekrutacji, wybierając w ankiecie rekrutacyjnej opcje „WOLNEGO SŁUCHACZA”
  • Wybierając tę opcję, zapisujesz się na studia BEZ JAKICHKOLWIEK OPŁAT.
  • Decyzję o tym czy wybrać studia w WSZP, podejmujesz po zaliczeniu I semestru studiów, czyli po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, a przed przystąpieniem do wymaganych egzaminów.
  • Opłatę czesnego za ten semestr, (a jeśli chcesz być zwolnionym ze wszystkich opłat wstępnych –za cały I rok studiów) uiszczasz dopiero w przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu studiów w WSZP, PRZED przystąpieniem do egzaminów końcowych tego semestru.
  • Po zaliczeniu pierwszego semestru oraz wniesieniu stosownych opłat „WOLNY SŁUCHACZ” zostaje wpisany do rejestru studentów, składa ślubowanie i nabywa wszystkie prawa studenta wynikające ze statutu uczelni oraz regulaminu studiów.

Co to znaczy studiować jako „Wolny Słuchacz” ?

Wolny słuchacz , to osoba która:

  • ukończyła szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości (maturalne)
  • uzyskała zgodę władz uczelni na:
    • uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych,
    • korzystanie z pracowni, laboratoriów, pomocy naukowych, bibliotek i innych pomieszczeń oraz urządzeń uczelni,
    • zaliczanie przedmiotów

Wolny słuchacz, nie posiada pełnych uprawnień, które mają regularni studenci:

  • nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu,
  • potwierdzenie zdanych egzaminów i zaliczeń uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez dziekanat ( a nie w i ndeksie)
  • nie ma prawa do
    • świadczeń z funduszu pomocy materialnej (stypendium),
    • do korzystania ze świadczeń akademickiej służby zdrowia,
    • do ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Wolnego słuchacza obowiązuje taki sam jak studenta tok studiów, jednak bez prawa do:

  • powtarzania semestru,
  • warunkowego wpisu na podjęcie studiów na semestrze następnym,
  • wznowienia studiów,
  • studiowania według indywidualnego planu i programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów,
  • urlopów długoterminowych w ciągu roku akademickiego.

ZAPISZ SIĘ TERAZ !!!Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.