Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


Aktualności

30.04.2015

W WSZP powstał Instytut Innowacji Gospodarczych "Heureka"

Dyrektorem Instytutu jest dr inż. Jerzy Wojeński, dydaktyk o wieloletnim doświadczeniu biznesowym. 

POWOŁANIE

Utworzony w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem (WSZP) Instytut Innowacji Gospodarczych „Heureka” obejmuje swoją działalnością, nastawioną na ścisłą współpracę z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz z instytucjami samorządowymi gminnymi i  powiatowymi, cztery podstawowe obszary:

 • Badawczo-projektowo-wdrożeniowy
 • Szkoleniowy
 • Konsultingowy
 • Wdrożeniowy

MISJA

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw (zwłaszcza mikro i  małych), instytucji i organizacji w osiąganiu wysokiej pozycji konkurencyjnej w dobie trudnych –szybko zmiennych warunków rynkowych oraz stwarzanie ich pracownikom możliwości dynamicznego rozwoju indywidualnej kariery, poprzez udostępnienie sprawdzonych narzędzi z  zakresu wiedzy kierunkowej i organizacyjnej oraz umiejętności menedżerskich i osobistych.

CELE I ZADANIA

Do podstawowych celów i zadań Instytutu Innowacji Gospodarczych „Heureka” należą:

 • Stymulowanie myślenia kreatywnego i kształtowanie postaw innowacyjnych studiujących w WSZP studentów poprzez możliwości realizacji własnych pomysłów w ramach działalności Instytutu.
 • Doskonalenie umiejętności studentów, pracowników i współpracowników WSZP w zakresie zarządzania przedsięwzięciami badawczymi i rozwojowymi oraz kreowania i komercjalizacji pomysłów technicznych i  organizacyjnych.
 • Współpraca z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi w  zakresie badań, projektowania i wdrażania innowacji produktowych, marketingowych, procesowych i organizacyjnych oraz ochrony prawnej innowacji technicznych (wynalazków, wzorów użytkowych itp.).
 • Współpraca z jednostkami administracji samorządowej w zakresie doskonalenia organizacji oraz jakości i kosztów świadczonych usług
 • Stymulowanie, organizowanie i kierowanie przedsięwzięciami badawczymi na poziomie  prac badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych przez UE. Ścisła współpraca w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi.
 • Projektowanie, organizowanie i realizacja przedsięwzięć szkoleniowych własnych i  zleceniodawców zewnętrznych w zakresie profesjonalizacji zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i  wdrażania innowacji podnoszących konkurencyjność firm.
 • Projektowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, własnych i  zleceniodawców zewnętrznych, związanych z  doskonaleniem organizacji instytucji samorządowych gminnych i  powiatowych.
 • Konsulting dla szeroko rozumianego „przemysłu” i „administracji” w  zakresie zarządzania wiedzą, kreowania i wdrażania innowacji, optymalizacji procesów, zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, zarządzania projektami i zarządzania personelem.

Więcej szczegółów: http://www.iig.wszp.edu.pl/« powrót


Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.